Sökning: "Helande"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet Helande.

 1. 1. Schizofreni – en sjukdom som inte enbart drabbar individen : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jennika Gustafsson; Sjö Ellen; [2020]
  Nyckelord :Schizofreni; Närstående; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att vården för patienten blir bättre om närstående är delaktiga samt att risken för återinsjuknande minskar om närstående är involverade, vilket delvis kan bero på att närstående kan stödja kontakt med vården vid tecken på försämring. Att vinna närstående och patientens förtroende är centralt för en god psykiatrisk vård. LÄS MER

 2. 2. Ayahuascans helande kraft : En kvalitativ studie av utövares upplevelser av arbetet med ayahuasca

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Hanna Zäther; Emilia Stålnacke; [2019]
  Nyckelord :Ayahuasca; behandling; shamaner; retreats; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utforska fenomenet ayahuasca retreats och utövarnas upplevelser av detta. Vi vill undersöka vad den generella motivationen bakom sökandet efter ayahuasca är samt på vilket sätt arbetet med ayahuasca retreats skulle kunna tillämpas som en alternativ behandlingsmetod. LÄS MER

 3. 3. Helande i NT:s evangelier. Initiativtagande, genomförande och konsekvenser i helandenarrativ

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Maria Dufberg; [2018-01-26]
  Nyckelord :healing; Gospels; narrative criticism;

  Sammanfattning : This essay investigates healing narratives in the Gospels of the New Testament of the Bible.The research question is: Which tendencies are possible to identify in the healing narratives of the Gospel concerning initiative, performance and consequences? Tendencies include similarities, differences, developments and suggestions. LÄS MER

 4. 4. Bli hel. Teologisk reflektion kring erfarenheter av förbön för helande hos personer med funktionsnedsättningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Matilda Andin; [2018-01-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to contribute to constructive theology regarding disability and healing, based on experiences of prayer for healing among persons with disabilities.Methodologically, emphasis proceeds from qualitative interviews, carried out with sevenpersons with disabilities in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Hud, hets och hälsa - motsägelsefulla narrativ

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Arjumand Carlstein; [2018]
  Nyckelord :socialantropologi; hud; hudvård; rasifiering; hälsa; renhet; feminism; kapital; ritual; liminalitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar avstamp i den samtida hudvårdstrenden som hyllar hälsosam, naturlig och ”glowy” hy. Baserat på bl a intervjuer genomförda under våren 2018 återger jag unga hudvårdsintresserade och icke-vita kvinnors subjektiva upplevelse av hud/hudvård; på det individuella planet som vardaglig ritual och på det sociala planet som hudvårdskultur på sociala medier. LÄS MER