Sökning: "Helautomation"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Helautomation.

 1. 1. Automationsnivåns effekter på automatiseringmöjligheterna I projekteringsskedet : En fallstudie på automationsnivåns inverkan i projekteringsskedet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jesper Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :Automationsnivå; Parametrisk design; Semi-automation; Helautomation; Automation; Automation i projektering;

  Sammanfattning : Automatisering som fenomen är inte någonting nytt utan har under längre tid kunnat associeras med högutvecklade industrier där robotar i stor grad utför arbetet (Uzialko, 2019). I dagsläget kan detta fenomen i större grad kunna börja ses överallt omkring oss där ett exempel som vuxit kan hämtas från internetförsäljningens chatbots, där en dator automatiskt letar upp rätt svar på en från kunden ställd fråga (Uzialko, 2019). LÄS MER

 2. 2. Elnätsautomation i Luleå stadsnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet

  Författare :Sara Parfa Svonni; [2017]
  Nyckelord :Elnätsautomation;

  Sammanfattning : Studien är utförd på Luleå Energi Elnät AB (LEEAB) och handlar om elnätsautomation i ett markkabelnät i Luleås stadskärna. Examensarbetet, 15 högskolepoäng, är den avslutande delen i utbildningen Högskoleingenjör inom Elkraftteknik via Luleå tekniska universitet. LÄS MER