Sökning: "Helen Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Helen Andersson.

 1. 1. Vid behov och i mån av plats En studie av dokumentation av extra anpassningar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Eva Andersson; Helen Pettersson; [2020-01-16]
  Nyckelord :Extra anpassningar; behovsbeskrivning; dokumentation; uppföljning; stödinsatser;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate documentation of extra adjustments1 and how the implemented strategies correspond with the curriculum. The study is based on the following enquiries;•To what extent do the extra adjustments plans represent identified studentconcerns?•What support is found in the extra adjustments plans and how is it related to theschool’s obligations in academic and behavioural interventions?•In what way do the schools describe the monitoring and assessment of theextra adjustments plans?Theory: The study draws on the sociocultural perspectives on learning and development with the zone of proximal development in focus. LÄS MER

 2. 2. Äldres erfarenheter vid höftfraktur : Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Helén Andersson; Arvind Hirani; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Operationssjuksköterskors erfarenheter av intraoperativ överrapportering vid skiftbyte eller avlösning

  Magister-uppsats,

  Författare :Helen Andersson; Tetiana Khatsarevych; [2018-07-10]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; intraoperativ överrapportering; kommunikation; patientsäkerhet; kommunikationsverktyg SBAR;

  Sammanfattning : Background: To prevent mistakes and ensure patient safety is a centraltask within the healthcare system. The large numbers of transitions that occur throughout the preoperative, intraoperative and postoperative phases of care results in that the surgical patients are more vulnerable to potential handover errors which can affect patient safety. LÄS MER

 4. 4. Lobbyism bland ungdomsorganisationer : Nya former av påverkan i politiska processer

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Helen Andersson; [2018]
  Nyckelord :Lobbyism; Civilsamhälle; Ungdomsorganisation; Deltagardemokrati; Social Movement Theory; Sociala Rörelser; Inflytande; Påverkanspolitik;

  Sammanfattning : Youth organizations in Sweden try to be a reliable part in the political agenda, to change and improve how the politics affect youths. This study aims to clarify how four different youth organizations work with their political questions: from hbtq-perspective and children’s rights to the right to hearing-aid and involvement in questions regarding youths. LÄS MER

 5. 5. Valmöjligheter vid köp av bostadsrätt : En studie om ökad kundnytta via frånval och tillval

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Helen Andersson; Louise Granudd; [2018]
  Nyckelord :Options; flexible housing; customization; Frånval; tillval; flexibla boenden; kundanpassning;

  Sammanfattning : Det finns flertalet publicerade artiklar som handlar om ökad kundanpassning via exempelvis tillval men få eller inga som behandlar frånval. Ett exempel är en artikel av Mohamed och Elkaftangui från 2016 som studerar Förenade Arabemiratens bostadsmarknad. LÄS MER