Sökning: "Helen Berglund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Helen Berglund.

 1. 1. Energy Efficiency of Radio Units and its Impact on RAN Energy Consumption

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Thomas Berglund; Helen Huynh; [2017]
  Nyckelord :Energy efficiency; telecommunications; LTE; mobile networks; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As mobile telecommunications networks continue to grow, energy consumption continues to grow with it. This will without a doubt affect both the operational expense for network operators and the environment due to air pollution from power stations. LÄS MER

 2. 2. Tack för TAKK : En kombination mellan tecken och högläsning

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Madeleine Berglund; Helen Hansson; [2017]
  Nyckelord :alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; tecken som alternativ och kompletterande kommunikation TAKK . språk.;

  Sammanfattning : Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) är en metod som blir allt mer vanlig att använda i förskolan tillsammans med barn som har svårigheter i språket men även för de barn som inte har det. Metoden riktar sig mot hörande personer och innebär att det verbala språket förstärks med hjälp ut av tecken. LÄS MER

 3. 3. Perspektiv på stora barngrupper i förskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helen Berglund; Marie-Charlotte Ahoniemi; [2011]
  Nyckelord :Förskolans verksamhet; Gruppstorlek; yttre och inr;

  Sammanfattning :  SammanfattningStudiens syfte är att undersöka yrkesverksamma förskollärares uppfattningar och upplevelser av barngruppensstorlek, samt hur detta påverkar och inverkar på förskolans pedagogiska verksamhet. Vilka faktorer bidrar tillförskollärarnas upplevelser av barngruppens storlek? På vilket sätt hanterar förskollärarna arbetet i förskolan motbakgrund av den aktuella barngruppens storlek? Vi har samlat in vår empiri genom att utföra intervjuer med åttaförskollärare. LÄS MER