Sökning: "Helen Lundström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Helen Lundström.

 1. 1. DESTRUKTIVT LEDARSKAP - En studie om vad som bör undvikas i ledarskapet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Helen Lundström; Annika Naviga; [2020-09-03]
  Nyckelord :destructive leadership; organizational culture; passive leadership;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate what factors contributes to a constructive leadership and what factors leads to a destructive leadership. The thesis has its basis in documents about leadership training which we processed and used as empirical material. LÄS MER

 2. 2. Skolövertagning : En VFU-modell i Norge - möjlig i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Ericsson; Helen Lundström; [2008]
  Nyckelord :teacher training; teacher education; practical training; VFU; verksamhetsförlagd utbildning; lärarpraktik; praktik; praksis;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att undersöka vilket intresse som finns för ett införande av “skolövertagning”, en VFU-modell som inspirerats av Norge, som en del i lärarutbildningen i Kalmar, Sverige. VFU är förkortningen för ”verksamhetsförlagd utbildning” som tidigare kallades praktik. LÄS MER

 3. 3. Springa, hoppa, klättra! : - Barns grovmotoriska utveckling i förskolan

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Mia Rosander Mauritzon; Helen Engblom Lundström; [2007]
  Nyckelord :Grovmotorik; utemiljön; utveckling; läroplanen;

  Sammanfattning : Springa, hoppa, klättra!- Barns grovmotoriska utveckling i förskolan.... LÄS MER