Sökning: "Helen Mårtensson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helen Mårtensson.

  1. 1. Omega-3-fettsyrors inverkan på läsförmåga och läsförståelse hos skolbarn

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

    Författare :Anna Mårtensson; Jessica Nilsson; [2015-08-04]
    Nyckelord :omega-3-fettsyror; läsförmåga; läsförståelse; skolbarn;

    Sammanfattning : Sahlgrenska Academyat University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: Omega-3 fatty acids and their effect on reading ability and readingcomrehension among school childrenAuthor: Anna Mårtensson and Jessica NilssonSupervisor: Helen LindqvistExaminer: Mette AxelsenProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor's thesis in clinical nutrition, 15 hpDate: April 8, 2015___________________________________________________________________________Background:Cognition is a complex concept that concerns the human ability to preserve and useinformation. Our cognition has a great impact on our ability to assimilate education and put itinto practice during the school years. LÄS MER