Sökning: "Helen Moe"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helen Moe.

  1. 1. Följsamhet hos patienter med hjärtsvikt – samband med socioekonomiska faktorer

    Magister-uppsats,

    Författare :Moa Lassbo; Helen Moe; [2022-02-09]
    Nyckelord :Hjärtsvikt; Följsamhet; Icke-följsamhet; Hälsans bestämningsfaktorer; Socioekonomisk status;

    Sammanfattning : Bakgrund: Folksjukdomen hjärtsvikt är ett allvarligt syndrom med dyster prognos som innebär stort lidande för många människor. Modern läkemedelsbehandling, sviktpacemaker och strukturerad uppföljning har dock förbättrat överlevnaden. LÄS MER