Sökning: "Helen Pehrsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Helen Pehrsson.

 1. 1. Elever med läs- och skrivsvårigheters röster och pedagogers erfarenheter av  specialpedagogisk undervisning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Helén Johansson; Helen Pehrsson; [2022]
  Nyckelord :Elevers röster; erfarenheter; inkludering-exkludering; läs- och skrivsvårigheter; pedagogers röster; specialpedagogisk undervisning; särskilt stöd; utmaningar;

  Sammanfattning : Att vara lärare idag är ett svårt och mångfacetterat uppdrag. Det finns ett ökat krav på ett inkluderande förhållningssätt och att anpassa undervisningen efter alla elevers behov och förutsättningar. LÄS MER

 2. 2. Individuell Läs- och Skrivutveckling eller inte?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Helen Pehrsson; Agneta Nilsson; [2008]
  Nyckelord :Individuell; Läs- och Skrivutveckling;

  Sammanfattning : Vårt arbete handlar om individuell läs-och skrivutveckling. Det vi har fokuserat på är om de intervjuvade lärarna individualiserar undervisningen för elever som redan kan läsa och skriva när de börjar skolan så att en individuell utveckling sker inom läs- och skrivinlärningen. LÄS MER

 3. 3. Prissättning av mark : Lysekils kommun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap; Högskolan Väst/Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap; Högskolan Väst/Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap

  Författare :Sabina Thelin; Carina Pehrsson; Helen Tisell Dyrby; [2004]
  Nyckelord :Lysekils kommun; Prissättning; Fastighetsförvärv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER