Sökning: "Helen Solver"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helen Solver.

  1. 1. Att komma igång med ständiga förbättringar : 10 steg till att skapa en förbättringskultur

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Kvalitetsteknik; Linköpings universitet/Kvalitetsteknik

    Författare :Helen Solver; Julia Backström; [2008]
    Nyckelord :kvalitet; förbättringsarbete;

    Sammanfattning : Många företag upplever en stor ambivalens mellan att se snabba ekonomiska resultat och att bygga upp ett hållbart kvalitetsarbete. Samhället kräver de senaste högteknologiska lösningarna och företag som inte följer med i utvecklingen riskerar att förlora sin ställning på marknaden. LÄS MER