Sökning: "Helen Wallgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Helen Wallgren.

 1. 1. Bevara rätten till autonomi, integritet och värdighet : Etiska utmaningar i omvårdnaden av personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Louise Huttunen Rotevatn; Helen Wallgren; [2019]
  Nyckelord :Challenges; dementia; ethic; nursing; Demens; etik; omvårdnad; utmaning;

  Sammanfattning : Drygt 50 miljoner personer världen över lider idag av demenssjukdom. En siffra som förväntas tredubblats vid år 2050. Demenssjukdomar beskrivs som kroniska och degenerativa och har påverkan på personens minne, beteende samt förmågan att utföra dagliga sysslor. LÄS MER

 2. 2. Hoppet gör det värt att leva : En begreppsanalys om hoppets betydelse för kroniskt sjuka människor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Helen Söderberg; Malin Wallgren; [2008]
  Nyckelord :hopp; begreppsanalys; kronisk sjukdom; upplevelse; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Hopp är ett mångfacetterat begrepp med svårförklarad innebörd, vilket i vårdvetenskaplig forskning beskrivs som en känsla, upplevelse eller behov. Undersökningar visar att en tredjedel av Sveriges befolkning lever med kronisk sjukdom, som i vårdvetenskapen beskrivs som långvarig, ofta permanent och med ett progressivt förlopp. LÄS MER