Sökning: "Helen Werneman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helen Werneman.

  1. 1. Upphörande av tvångsvård enligt 21 § LVU : I ljuset av barnets rätt till familjeliv

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Helen Werneman; [2020]
    Nyckelord :LVU; anknytning; upphörande av vård; kontinuitetsprincipen; återföreningsprincipen;

    Sammanfattning : .... LÄS MER