Sökning: "Helen mårtensson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Helen mårtensson.

 1. 1. Omega-3-fettsyrors inverkan på läsförmåga och läsförståelse hos skolbarn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Anna Mårtensson; Jessica Nilsson; [2015-08-04]
  Nyckelord :omega-3-fettsyror; läsförmåga; läsförståelse; skolbarn;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Academyat University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: Omega-3 fatty acids and their effect on reading ability and readingcomrehension among school childrenAuthor: Anna Mårtensson and Jessica NilssonSupervisor: Helen LindqvistExaminer: Mette AxelsenProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor's thesis in clinical nutrition, 15 hpDate: April 8, 2015___________________________________________________________________________Background:Cognition is a complex concept that concerns the human ability to preserve and useinformation. Our cognition has a great impact on our ability to assimilate education and put itinto practice during the school years. LÄS MER

 2. 2. Finns det fortfarande problembarn? Pedagogers syn på barn i behov av stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Helen Mårtensson; [2015]
  Nyckelord :barn i behov av stöd; föräldrar; ordval; problembarn; professionellt förhållningssätt; samarbete; språk; förskola;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien är att belysa pedagogers syn på barn i behov av stöd. För att undersöka syftet har intervjuer genomförts med pedagoger, förskolechefer och en specialpedagog. De svar som framkom vid intervjuerna har sedan utgjort grunden för studien. Den teoretiker som är av betydelse för ämnet är Lev S. LÄS MER

 3. 3. Samspel på en småbarnsavdelning på en förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Helen Mårtensson; [2009]
  Nyckelord :Förskola; Småbarn; Pedagoger; Samspel; Lek;

  Sammanfattning : Abstract Mårtensson, Helen (2009). Samspel på en småbarnsavdelning på en förskola. Malmö högskola: Lärarutbildningen. LÄS MER