Sökning: "Helena Åhlfeldt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helena Åhlfeldt.

  1. 1. Att våga, vilja och kunna; mimesis och känslan av ett själv : en vetenskaplig essä om att stödja barns bildskapande utveckling i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Helena Åhlfeldt; [2018]
    Nyckelord :preschool; self esteem; mimesis; image creation; self efficacy; förskola; självkänsla; mimesis; bildskapande; self efficacy;

    Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur jag utifrån två självupplevda berättelser ur förskolans verksamhet bättre kan förstå barns känsla av ett själv och vilken roll den spelar vid deras utvecklande av bildskapande i förskolan. Jag får genom den essäistiska processen syn på vad det är det jag upplever som dilemma i mina två inledande berättelser. LÄS MER