Sökning: "Helena Åkesson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Helena Åkesson.

 1. 1. Barn- och ungdomslitteratur i engelskundervisningen : En kvalitativ intervjustudie med fyra engelsklärare för årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Helena Åkesson; [2022]
  Nyckelord :Children s literature; English teaching; English teachers; Grades 4-6; Language development; Barnlitteratur; engelsklärare; engelskundervisning; språkutveckling; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Det finns mycket forskning om skönlitteratur i undervisningen och vilka fördelar det ger att använda barn- och ungdomslitteratur i undervisningen av engelska som andraspråk. Däremot verkar barn- och ungdomslitteratur användas i engelskundervisningen i begränsad omfattning och de aktiva lärare jag mött under min lärarutbildning använder främst läromedel. LÄS MER

 2. 2. Barn- och ungdomslitteratur som utgångspunkt i arbete med värdegrundsfrågor. : Den didaktiska potentialen i fem utvalda mellanåldersböcker utgivna 2010­–2020.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Helena Åkesson; [2021]
  Nyckelord :Value-based work; didactic potential; children’s books; values education; Värdegrundsarbete; didaktisk potential; barnlitteratur; värdepedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturanalys är att undersöka vilken didaktisk potential det finns att använda nyskriven barn- och ungdomslitteratur som utgångspunkt i skolans värdegrundsarbete.  För att undersöka detta studeras fem utvalda mellanåldersböcker som riktar sig främst till barn i årskurs 4–6. LÄS MER

 3. 3. Investigation of Ductility Dip at 1000˚C in Alloy 617

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Julia Sjöström; Helena Åkesson; [2017]
  Nyckelord :Ductility dip cracking; Ni-based alloy; tortuous grain boundaries; intergranular precipitates; grain boundary migration; superalloy; M23C6; Ti N; C ; solid state cracking; dynamic recrystallization;

  Sammanfattning : Alloy 617 displays a ductility dip during straining at exactly 1000˚C, leading to brittle fracture. A sudden decrease in ductility appearing during Gleeble hot ductility tests of Ni-based superalloys is a well-known phenomenon, while its cause is unknown. LÄS MER

 4. 4. Hållbar utveckling i förskolan : En undersökning kring hur pedagoger vid Grön Flagg certifierad förskola arbetar för att få med sig barnen i arbetet

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Emmelie Hedberg; Helena Åkesson; [2014]
  Nyckelord :Grön Flagg förskola; hållbar utveckling; förskola;

  Sammanfattning : Forskning visar på att människan missbrukar jordens resurser allt mer. Detta leder till klimatförändringar, översvämningar, torka och utrotning av växter och djurarter. Forskning påvisar att utbildning kan vara nyckeln till förändring samt att det är hos barnen detta arbete bör starta. LÄS MER

 5. 5. Bröstcancer - kvinnors erfarenhet av vården

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Helena Sjölin; Johanna Åkesson; [2013]
  Nyckelord :Bröstcancer; erfarenhet; sjuksköterske-patientrelation;

  Sammanfattning :   Bakgrund: Varje år får många kvinnor det omvälvande beskedet att de har fått bröstcancer. Detta besked skapar olika faser av förändring där behovet av stöd från vårdpersonal blir av vikt. Syfte: Syftet var att belysa kvinnors erfarenhet av vården vid bröstcancer. Metod: En systematisk litteraturöversikt. LÄS MER