Avancerad sökning

Hittade 3 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Döden i bilderboken : En studie av ikonotexten hos Kitty Crowther

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Helena Öberg; [2017]
  Nyckelord :Bilderbok; barn- och ungdomslitteratur; döden; vänskap; änglar; sorg; empati; ikonotext; Kitty Crowther; Astrid Lindgren Memorial Award; ALMA-priset; ALMA-priset 2010;

  Sammanfattning : Sammanfattning Hur kan bilderbokens ikonotext, med dess särpräglade uttryck och estetik ge uttryck för döden? Utifrån min läsning av Kitty Crowthers tre bilderböcker på temat döden; Moi et Rien (2000), La visite de petite mort (2004) och Annie du lac (2009) har jag studerat hur de dubbla läsplanen bild och text samverkar och skapar en estetisk upplevelse som förmedlar svårfångade psykologiska sammanhang, kulturella förhållningssätt och mänskliga erfarenheter. Genom sina bilderböcker ger Crowther uttryck för det osedda, svårgripbara och abstrakta begreppet döden och visar att när någon dör lär sig någon annan hur det är att leva. LÄS MER

 2. 2. Human resource development in Laos. : An explorative study on teachers’ opinions about human resource development in the National University of Laos.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Erika Nordin; Helena Öberg; [2012]
  Nyckelord :Human resource development; Laos; policy; teacher education; poverty; donor organization;

  Sammanfattning : This thesis concerns human resource development (HRD) and educational reform in Laos which is one aspect of poverty eradication in Laos. The thesis aim to describe, understand and analyze how HRD is constructed in policies and among teachers at the National University of Laos (NUOL) and what possibilities and constraints they connect to it. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans roll i bemötandet av människor i kris efter svåra sjukdomsbesked

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad (HTU)

  Författare :Helena Lööf; Malin Pettersson; Mara Öberg; [2003]
  Nyckelord :Omvårdnad; Krishantering; Förnekandexpsykologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER