Sökning: "Helena Örnemark"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Helena Örnemark.

 1. 1. Language in the fictional world of lesbian and gay law enforcement characters

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Helena Örnemark; [2007]
  Nyckelord :Språk; Homosexualitet; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Relevans som redskap på vägen till kunskapen : en studie om nationella provens teman och deras relevans för studenter på gymnasienivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Johan Liljeblad; Helena Örnemark; [2006]
  Nyckelord :Svenskundervisning; Nationella prov; Sverige;

  Sammanfattning : Bakgrund:Vi har under vår VFU-tid hört från både elever och lärare att intresset för svenskämnet avtagit något på senare år från elevernas sida. Svenska är ett stort och övergripande ämne och lärarna måste hela tiden komma på infallsvinklar som gör det intressant för eleverna. LÄS MER