Sökning: "Helena Alm"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Helena Alm.

 1. 1. Operationssjuksköterska i en tekniskt avancerad miljö – en kvalitativ intervjustudie om operationssjuksköterskans yrkesroll på en hybridsal.

  Magister-uppsats,

  Författare :Helena Hayman; Josefine Alm; [2019-06-20]
  Nyckelord :Hybridsal; operationssjuksköterska; multiprofessionellt team; patientsäkerhet; kommunikation;

  Sammanfattning : Background: As far more surgical interventions demand the use of both endovascular technique in combination with open surgery, the demand of hybrid operating rooms is rising. In the hybrid operating room there is a multidisciplinary team where the operating nurse has a central part in the team. LÄS MER

 2. 2. Hur får man ”Carmen” att gå på ”Trollflöjten”? Om GöteborgsOperans kommunikation för att nå en publik med en bred etnisk mångfald

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Helena E:son Alm; [2013-02-12]
  Nyckelord :GöteborgsOperan; publik; musikteaterinstitutioner; information; tvärkulturell kommunikation; etnicitet; mångfald; annan kulturell bakgrund;

  Sammanfattning : Titel: Hur får man ”Carmen” att gå på ”Trollflöjten”? Om GöteborgsOperans kommunikation för att nå en publik med en bred etnisk mångfaldFörfattare: Helena E:son AlmUppdragsgivare: GöteborgsOperanKurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, examensarbete, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitetTermin: Höstterminen 2012Handledare: Britt BörjessonAntal ord: 18 483Syfte: Att undersöka de kommunikativa aspekterna av GöteborgsOperans svårigheter att nå en publik med en bred etnisk mångfaldMetod: Kvalitativ studie med djupintervjuer och fokusgruppsamtalMaterial: Analys av samtalsintervjuer och fokusgruppsamtal med sammanlagt tio personer med en annan nationell, etnisk och kulturell bakgrund än svensk. De sju fokusgruppsmedlemmarna är studenter vid Mångkulturella Folkhögskolan i Angered, Göteborg och de tre andra har valts ut för att de utnyttjat ett erbjudande från GöteborgsOperan som delats ut i samband med Göteborgs Stads medborgarskapsceremoni till nyblivna svenska medborgare på Nationaldagen 2012. LÄS MER

 3. 3. Advance pricing agreements : The concept and its implementation in Swedish tax law

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Helena Ehrstedt; Maria Alm; [2011]
  Nyckelord :Advance pricing agreements; transfer pricing; United States; Arm s length principle; Germany; Sweden; Netherlands;

  Sammanfattning :  Transfer pricing (TP) has for a long time been an important tax issue, however it is only within the past decade that it has gotten the attention it deserves. This since more and more corporations becomes globalized. When setting a TP within a multinational enterprise (MNE) it is important to consider the arm’s length principle. LÄS MER

 4. 4. Påtvingade brytpunkter i karriären : Ny väg - nya möjligheter?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Helena Alm; Maha Persson; [2007]
  Nyckelord :Påtvingade brytpunkter; företagsnedläggning; planned happenstance; upplevelse;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att undersöka hur påtvingade brytpunkter, i detta fall nedläggning av en arbetsplats, upplevdes och vilka möjligheter individerna såg inför sina fortsatta karriärval. Den metod som användes var av kvalitativ art med ostrukturerade intervjufrågor riktat till sex respondenter som befann sig i samma situation. LÄS MER

 5. 5. Lärares erfarenheter av att arbeta med IKT

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

  Författare :Roine Alm; Helena Abrahamsson; [2007]
  Nyckelord :IKT; IT; undervisning; pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet har varit att undersöka lärares synsätt och erfarenheter av att använda IKT i undervisningen och hur lärarrollen påverkas. Eftersom vi ville veta lärarnas egna åsikter valde vi en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER