Sökning: "Helena Amrén Lindström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helena Amrén Lindström.

  1. 1. Avbrott i en samhällsviktig verksamhet : En studie om personalens riskförståelse inom en sjukhusorganisation

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

    Författare :Emilia Tervo; Helena Amrén Lindström; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER