Sökning: "Helena Appelgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helena Appelgren.

  1. 1. Våldtäktsparagrafen - en lagstiftning i ständig förändring

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Helena Appelgren; [2015]
    Nyckelord :Straffrätt criminal law ; våldtäkt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att undersöka hur svenska domstolar dömer i våldtäktsfall där det inte finns ett idealoffer eller en idealgärningsman. Den typ av våldtäktsfall där det inte handlar om en ren överfallsvåldtäkt, fall där det inte finns bevisning i form av omfattande skador på målsägaren. LÄS MER