Sökning: "Helena Aronsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Helena Aronsson.

 1. 1. Inuti springer jag ett maratonlopp - En intervjustudie av fem gymnasieflickor om hur det är att ha ADHD

  Kandidat-uppsats,

  Författare : Aronsson Jessica; Elmrud Helena Sofie; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Specialpedagogiska programmet Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht/2018Handledare: Göran SöderlundExaminator: Joanna GiotaRapport nr: HT18-2910-272-SPP610Nyckelord: ADHD, Flickor, gymnasiet, skolan, upplevelser, relationer, livsvärld.Syfte: Syftet med studien är att beskriva några gymnasieflickors upplevelser av att ha ADHD. LÄS MER

 2. 2. Är reshoring ett alternativ för modeföretagen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elin Aronsson; Helena Gyllencreutz Wendeberg; [2017]
  Nyckelord :Supply chain management; Supply chain; Sourcing; Outsourcing; Reshoring; Value creation; Efficiency; Supply chain management; Värdekedja; Sourcing; Outsourcing; Reshoring; Värdeskapande; Effektivitet;

  Sammanfattning : Background and problematisation In a constantly changing industry like the fashion industry, it is more important than ever to have a well-functioning value chain and efficient sourcing. Companies have outsourced their production during a long period of time, which has proven to be very effective in many cases. LÄS MER

 3. 3. Känslor, Narration och Hegemoni Olika perspektiv på diskussionen om Marija Gimbutas´teorier

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helena Larsson; [2015-11-09]
  Nyckelord :narration; hegemoni; känslor; Marija Gimbutas;

  Sammanfattning : Argumenten i debatten om Marija Gimbutas och hennes forskning har löpt i ungefär samma banor de senaste 20-30 åren och jag har försökt utvinna ny kunskap ur materialet, som omfattat arkeologiska verk, artiklar, recensioner och debattinlägg på webbsidor, genom att pröva nya infallsvinklar på ämnet. Jag fascinerades av just upprepningarna av argument och deras uttrycksformer. LÄS MER

 4. 4. Flexibilitet i arbetslivet – ett arbetsgivarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Helena Elofsson; [2015]
  Nyckelord :tidsbegränsad anställning; periferi; kärna; flexibilitet; arbetsgivare; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det har blivit allt vanligare med användandet av både tidsbegränsade anställningar och inhyrning av personal från bemanningsföretag på svensk arbetsmarknad (LO 2014:2-3). Med anledning av det vill jag ta reda på hur arbetsgivarna ser på detta. LÄS MER

 5. 5. Nyproduktion med kvarboendeprincipen - Framtidens äldreboende i Göteborg?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Maria Arnesson; Helena Aronsson; [2008]
  Nyckelord :äldreboende; kvarboende;

  Sammanfattning : I den inledande fasen till denna studie läste författarna en magisteruppsats ifrån Lunds Universitet. Uppsatsen behandlade just ämnet kvarboendeprincipen, men med perspektiv utifrån människans elementära behov. LÄS MER