Sökning: "Helena Böcker"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Helena Böcker.

 1. 1. Den gemensamma läsningen och textsamtalets betydelse för elevers läsförståelse i grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Izabela Snäll Berendahl; Helena Bönfors; [2019]
  Nyckelord :Gemensam läsning; högläsning; läsförståelse; textsamtal;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på vad forskning säger om elevers läsförståelse och hur den kan främjas genom gemensam läsning i ämnet svenska, och mer specifikt, att besvara frågeställningen: Vilken betydelse har högläsning med efterföljande textsamtal för elevers läsförståelse, i grundskolans tidigare år?  Eleverna i den svenska skolan har under en period haft låga resultat i internationella mätningar. Samtidigt ökar kraven på eleverna, både i skolan och samhället. LÄS MER

 2. 2. Industrihampa -hinder och drivkrafter för en utökad och kommersiell odling i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Helena Böcker; Paulina Lind; [2019]
  Nyckelord :industrial hemp; environmental goals; livestock; cultivation; cycle perspective; industrihampa; miljömål; köttdjursuppfödning; odling; kretsloppsperspektiv;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är en av vår tids största miljöproblem. Kött är det livsmedel som ger störst klimatpåverkan då ca 70 procent av de grödor som odlas används som djurfoder och idisslande djur släpper ut metan. Nästan en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser kommer från animalieproduktion. LÄS MER

 3. 3. Exploring Machine Learning for Supplier Selection : A case study at Bufab Sweden AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Adam Allgurin; Filip Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT Course: Degree project in Logistics, the Business Administration and Economics Programme Authors: Adam Allgurin and Filip Karlsson Supervisor: Hana Hulthén Examiner: Helena Forslund Title: Exploring Machine Learning for Supplier Selection – A case study at Bufab Sweden AB   Background: One of the most important parts of purchasing management is the selection of suppliers due to suppliers’ ability to greatly affect the performance of the supply chain. Selecting the right supplier(s) can be a complex process where there can be many number of variables, both quantitative and qualitative, to consider. LÄS MER

 4. 4. Med hudfärg som identitetsmarkör : En bildanalys av barnböcker på två förskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Helena Halla; Hannah Persson; [2018]
  Nyckelord :Hudfärg; bildanalys; barnböcker; förskola; socialkonstruktionism; inkludering; identitet;

  Sammanfattning : Som förskollärare gäller det att vara öppen och se vad olika saker kan få för konsekvenser. I denna studie har det studerats hur vit hudfärg respektive mörkare hudfärg bland karaktärerna i barnböckerna fördelar sig mellan böckerna som finns på två förskolor i två olika kommuner i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Barnlitteratur ur ett genusperspektiv - "Bete dig som en riktig man, för en gångs skull..."

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mona Touman; [2018]
  Nyckelord :litteratur; genus; genusordning; Lasse Maja; textanalys; performativt genus; dikotomi; hierarki; barnböcker;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom att granska tre av de ”mest utlånade barnböckerna” år 2017, som unga barn i 6-9 års ålder läser, genomföra en kritisk ideologianalys samt bildanalys om hur genusordningen och relationer ser ut mellan manliga och kvinnliga karaktärer i böcker samt om hur karaktärernas genus framställs i dem och hur läsaren teoretiskt kan påverkas av det. Böckerna som text- och bildanalysen baseras på är "LasseMajas detektivbyrå” som är skriven av Martin Widmark och illustrerad av Helena Willis. LÄS MER