Sökning: "Helena Baltzer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helena Baltzer.

  1. 1. Servive med förhinder : Hur man som butikschef för Systembolaget kan förbättra kundservicen utifrån företagets försäljningsregler

    M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

    Författare :Rebecca Nordin; Helena Baltzer; [2009]
    Nyckelord :Service; påverkansmetoder; servicekvalitet;

    Sammanfattning : Denna rapport baseras på en undersökning som går ut på att ta reda på vad man sombutikschef på Systembolaget kan göra för att förbättra kundservicen inom ramarna för despecifika försäljningsregler som företaget måste följa på grund av det monopol påförsäljning av alkoholhaltiga drycker som föreligger.I rapporten tas teorier om servicekvalitet upp där vi bland annat har utgått ifrån tekniskoch funktionell kvalitet, olika teorier om kundservice och personlig service,påverkansmetoder samt teori om organisationens betydelse för servicekvalitet. LÄS MER