Sökning: "Helena Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Helena Bengtsson.

 1. 1. Tillgängliga utbildningslokaler i förskolan En fenomenografisk fallstudie om hur kravet om tillgänglighet implementeras i samband med att en ny kommunal förskola byggs i Göteborgs Stad

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helena Bengtsson; Björk Josefin; [2020-03-02]
  Nyckelord :tillgänglighet; fysisk miljö; arkitektur; förskola;

  Sammanfattning : Det råder ingen tvekan om att den svenska förskolan styrs av en utbildningspolitisk vision om en skola för alla. Skollagen (SFS 2010:800), Läroplan för förskolan (2018:50) och UNICEF (2009) är alla styrdokument som befäster barns rättigheter till en tillgängligutbildning. LÄS MER

 2. 2. The Importance of Relationships to become a Business Network Insider. Foreign micro-enterprises entering Shanghai

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Helena Bengtsson; Rebecca Skogsén; [2015-07-10]
  Nyckelord :Internationalization; Uppsala model; business network insider; business network position; relationships; social bonding; micro-enterprise; guanxi;

  Sammanfattning : AbstractIn a world that is shrinking with distant markets becoming more accessible and at a lower cost, this enables even smaller businesses such as micro-enterprises the opportunity to invest and establish abroad. In recent years there has been a rise in interest of business networking as a major part of the internationalization process regarding how a new business is to establish itself as a newcomer in a foreign market. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelser av att barnen flyttar hemifrån : En kvalitativ studie där föräldrar beskriver sina personliga erfarenheter av barnens flytt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Helena Bengtsson Edgren; [2015]
  Nyckelord :Flytta hemifrån; roller; identitet; relationer;

  Sammanfattning : The aim of the study was to describe parents' experiences of empty nest. The sample consisted of individuals who had experienced one child moving out of the parental home. Data were collected through qualitative semi-structured interviews and were analyzed by using thematic analysis. LÄS MER

 4. 4. Dataspel, en naturlig del av folkbibliotek? : En fallstudie på Helsingborgs stadsbibliotek

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Helena Bengtsson; [2014]
  Nyckelord :Folkbibliotek; Dataspel; Datorspel; Herbert Gans; TV-spel; Helsingborgs stadsbibliotek;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate how Helsingborg’s city library’s visi-tors feel about computer games being available for lending and in which way computer gamers see Helsingborg’s city library as a resource. This was examined first with a study of 100 of the library’s visitors and then with five interviews with computer gamers and an interview with the librarian responsible for purchasing games. LÄS MER

 5. 5. Att vara en Zonare : En studie om delaktighet och gemenskap på en mötesplats

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Helena Bengtsson; [2013]
  Nyckelord :Mötesplatser; delaktighet; gemenskap; socialpedagogik; diakoni;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva, analysera och förstå innebörden av en öppen, social mötesplats som skapats av några kristna församlingar med avsikt att erbjuda personer med drogberoende, psykisk ohälsa eller andra svårigheter, gemenskap och delaktighet. Studiens frågeställningar utgår från vilken betydelse mötesplatsen har för deltagarna och vilka möjligheter och hinder mötesplatsen innebär för den enskildes upplevelse av delaktighet och gemenskap. LÄS MER