Sökning: "Helena Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Helena Bengtsson.

 1. 1. Att skapa förståelse för den kulturella och religiösamångfalden i det mångkulturella klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Helena Dos santos; Sofie Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :religion; education; multicultural education; diversity; inclusive education; high school; secondary school;

  Sammanfattning : I ett mångkulturellt samhälle som Sverige krävs förmågan att kunna förstå samhällets kulturella och religiösa fenomen. Därför tjänar religionskunskapsämnet samhället ett viktigt syfte. LÄS MER

 2. 2. Inskolnings- och uppflyttningsrutinernas förändringar i skuggan av Covid-19 pandemin : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares hantering av inskolningar och uppflyttningar under pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Helena Eborn; Felizia Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Anknytning; Covid-19 pandemin; Inskolning; Kommunikation; Pedagog; Trygghet; Uppflyttning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en överskådlig bild om hur fyra skånska förskolor och deras inskolnings- och uppflyttningsrutiner har fungerat innan- och under Covid-19 pandemin samt hur de tänker att inskolningen och uppflyttningen kommer se ut efter pandemin. Studien har analyserats utifrån anknytningsteorin som John Bowlby tagit fram samt analyserats med hjälp av tidigare forskning. LÄS MER

 3. 3. Tillgängliga utbildningslokaler i förskolan En fenomenografisk fallstudie om hur kravet om tillgänglighet implementeras i samband med att en ny kommunal förskola byggs i Göteborgs Stad

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helena Bengtsson; Björk Josefin; [2020-03-02]
  Nyckelord :tillgänglighet; fysisk miljö; arkitektur; förskola;

  Sammanfattning : Det råder ingen tvekan om att den svenska förskolan styrs av en utbildningspolitisk vision om en skola för alla. Skollagen (SFS 2010:800), Läroplan för förskolan (2018:50) och UNICEF (2009) är alla styrdokument som befäster barns rättigheter till en tillgängligutbildning. LÄS MER

 4. 4. The Importance of Relationships to become a Business Network Insider. Foreign micro-enterprises entering Shanghai

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Helena Bengtsson; Rebecca Skogsén; [2015-07-10]
  Nyckelord :Internationalization; Uppsala model; business network insider; business network position; relationships; social bonding; micro-enterprise; guanxi;

  Sammanfattning : AbstractIn a world that is shrinking with distant markets becoming more accessible and at a lower cost, this enables even smaller businesses such as micro-enterprises the opportunity to invest and establish abroad. In recent years there has been a rise in interest of business networking as a major part of the internationalization process regarding how a new business is to establish itself as a newcomer in a foreign market. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelser av att barnen flyttar hemifrån : En kvalitativ studie där föräldrar beskriver sina personliga erfarenheter av barnens flytt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Helena Bengtsson Edgren; [2015]
  Nyckelord :Flytta hemifrån; roller; identitet; relationer;

  Sammanfattning : The aim of the study was to describe parents' experiences of empty nest. The sample consisted of individuals who had experienced one child moving out of the parental home. Data were collected through qualitative semi-structured interviews and were analyzed by using thematic analysis. LÄS MER