Sökning: "Helena Benjamin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Helena Benjamin.

 1. 1. Ambulanspersonalens uppfattningar av språkbarriär : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Benjamin Palm; Helena Lisborg; [2019]
  Nyckelord :Language barrier; Ambulance care; Perceptions; Phenomenography; Communication; Care; Prehospital Emergency Care; Språkbarriär; Ambulanssjukvård; Uppfattningar; Fenomenografi; Kommunikation; Omvårdnad; Prehospital akutsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund:Ambulanssjukvård är ett område som blir allt mer avancerat. Prehospital akutsjukvård karakteriseras av snabb bedömning, beslutsfattande och utvärdering i både säkra och osäkra miljöer. Ett korrekt omhändertagandeav patientenförutsätter en fungerande kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Comparison of oxygen consumption while walking on treadmill wearing MBT Shoes versus Orthopedic Shoes : A treatise on shoe mass

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Anna Helena Thuesen; Benjamin Lindahl; [2009]
  Nyckelord :Ambulation; Caloric expenditure; Oxygen uptake; Unstable shoe; Treadmill wal-king; Energy expenditure; Oxygen consumption; Self selected velocity; Masai Barefoot Tech-nology; Orthopedic shoes;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study was to investigate if there was any difference in energy expenditure (kcal/min) and oxygen consumption (VO2) between subjects walking with Masai Barefoot Technology ® (MBT) shoes and regular orthopedic shoes. The research hypothesis was that MBT shoes demand more energy expenditure than regular orthopedic shoes. LÄS MER