Sökning: "Helena Buchberger"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helena Buchberger.

  1. 1. Teacher Developmen in Cuba : An analysis of two strategies

    Master-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

    Författare :Helena Buchberger; [2013]
    Nyckelord :Interconnected model of professional growth; professional development; Teacher development; Teacher professional development; further education; Continuing education; Cuba; methodological work; Methodology; Trabajo metodológico; University courses; Cooperative work; Collaborative work; Collaboration; Cooperation; Teacher effectiveness; Interconnected model of professional growth; vidarutbildning: professionell utveckling; lärarutveckling; Kuba; metodologiskt arbete; metodologi; universitetskurser; samarbete; lärareffektivitet;

    Sammanfattning : The aim of this study is to describe two strategies of professional teacher development in Cuba and analyse how they affect the professional growth of the teachers. The strategies investigated are methodological work sessions and further education at the university. LÄS MER