Sökning: "Helena Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Helena Eriksson.

 1. 1. Utevistelsens betydelse för personer med demenssjukdom boende på vårdhem – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maria Eriksson; Helena Westblad; [2019]
  Nyckelord :Dementia; Nursing Home; Outdoor stay; People with Dementia Disease; Demens; Personer med demenssjukdom; Utevistelse; Vårdhem;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer med demenssjukdom ökar i Sverige och i övriga världen. Sjukdomen har stor påverkan på den drabbade personens liv, livskvalitet och autonomi. Det finns ännu ingen behandling som botar sjukdomen, men det finns mycket att göra för att öka livskvaliteten och stödja personer med demenssjukdom. LÄS MER

 2. 2. En bild säger mer än tusen ord : En kvalitativ studie om bilders funktion i läromedel för religionsämnet på gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Tysk; [2019]
  Nyckelord :religion; didaktik; pedagogik; läromedel; bilder;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie är utförd i syfte att undersöka hur bilder i religionsläromedel på gymnasiet kan påverka elevers religionsuppfattning. För att uppfylla syftet behandlas tre frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSER AV VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE FÖR ÄLDRE PATIENTER I HEMMET : EN LITTERATURÖVERSIKT

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Van Heinonen; Helena Wahl; [2019]
  Nyckelord :nurse; experience; palliative home care; end of life care; sjuksköterska; upplevelse; palliativ hemsjukvård; vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nästan 90 procent av alla som årligen avlider i Sverige är 65 år eller äldre och det egna hemmet är den plats många önskar att få palliativ vård i. Sjuksköterskan skall ha ett holistiskt förhållningssätt i vården av den döende patienten och yrkesansvaret innefattar att lindra lidandet, ett värdigt bemötande av patienten och personcentrerad omvårdnad. LÄS MER

 4. 4. Bli en designer och se problem som möjligheter : Hur relaterar UX och design thinking till bibliotekens demokratiska uppdrag?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Helena Eriksson-Lillevold; Lisa Wessberg; [2019]
  Nyckelord :Bibliotek; User eXperience UX ; design thinking; demokrati; empowerment; marginalisering; biblioteksutveckling; biblioteksanvändare;

  Sammanfattning : In this paper we describe UX and design thinking as a method for library development, and we describe the library as a democratic arena and its democratic mission. These ideas and methods are becoming more of common use among libraries. LÄS MER

 5. 5. Individuella insatser : En studie om speciallärares en-till-en-arbete med elever i lässvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Helena Eriksson; Christina Lindhe; [2019]
  Nyckelord :specialundervisning; intensivperioder; enskild undervisning; tidiga insatser; screening;

  Sammanfattning : The aim of the study is to examine the one-to-one interventions and methods used by special education teachers for pupils with reading disabilities. The study highlights how special education teachers plan, implement and evaluate the interventions, based on analysis of qualitative interviews. LÄS MER