Sökning: "Helena Falk"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Helena Falk.

 1. 1. Effekten av omvårdnadsåtgärder hos barn med övervikt och fetma

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sophie Elwing; Helena Falk; [2023-03-16]
  Nyckelord :Övervikt; fetma; barn; sjuksköterska; interventioner; omvårdnad; effekt.;

  Sammanfattning : Bakgrund: 340 miljoner barn mellan 5 och 19 år har övervikt eller fetma. Detta kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar, funktionsnedsättning och tidig död. Fetma och övervikt kan förebyggas och behandlas. LÄS MER

 2. 2. Att vara sjuksköterska på sjukhus i Europa under COVID-19 : En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Helena Tapio Falk; Titti Widborg; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; ethical dilemmas; experiences; nurse; work environment; Arbetsmiljö; Covid-19; etiska dilemman; sjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Covid-19 innebar en stor påfrestning på sjukvården globalt och påverkade sjuksköterskor genom en föränderlig arbetssituation vilket orsakade fysisk och psykisk ansträngning. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta på sjukhus i Europa under Covid-19. LÄS MER

 3. 3. Förloraren, den beundransvärda och den fallna : en text- och bildanalys av två idrottsstjärnor på nyhetssidan MMAnytt.se

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Carlo Santino Falk; Isabel Maria Aguilar; [2017]
  Nyckelord :bildanalys; innehållsanalys; dikotomi; genus; MMA; kampsportsjournalistik; journalistik; General Works;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker vi hur två MMA-fighters, Conor McGregor och Ronda Rousey, och deras förlustmatcher porträtteras på nyhetssidan MMAnytt.se. Syftet är att ur ett genusperspektiv undersöka och jämföra vilka gestaltningar av de respektive idrottarna som framhävs i de utvalda artiklarna. LÄS MER

 4. 4. Accessibility of Water Related, Cultural Ecosystem Services in Stockholm County.

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik

  Författare :Helena Falk; [2016]
  Nyckelord :cultural ecosystem services; planning support; network analyses; travel time model; accessibility analyses;

  Sammanfattning : The concept of ecosystem services is getting more used in planning. One important type of cultural ecosystem services is recreation, which has to be consumed where it is provided in contrast to services that can be transported to the beneficiaries. LÄS MER

 5. 5. Sustainability in willow cultivation : A case study with scenario simulation in CoupModel

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Helena Falk; Sofia Tyvik; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : One of Sweden’s visions set to be real before 2050 is to replace fossil fuels with renewable energy sources; this could be done partly by using biomass as a substitute. One kind of common energy crop is short-rotation willow coppice (SRWC) which is a fast growing energy crop cultivated by farmers in the agricultural landscape. LÄS MER