Sökning: "Helena Farah"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helena Farah.

  1. 1. Affärsänglar - Ett företags räddning eller fördärv?

    Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

    Författare :Oskar Heiker Iwdal; Helena Farah; [2012]
    Nyckelord :explicit knowledge; tacit knowledge; Affärsänglar; aktiv ängel; livscykel-hypotesen; informationsasymmetrin; explicit knowledge; tacit knowledge;

    Sammanfattning : SammanfattningBehovet av kapital är väldigt stort för ett företag vid uppstarten av verksamheten. Svårigheten att få externt kapital uppstår oftast vid denna fas, då kan nämligen en affärsängel bidra med kapital och vara till stor hjälp för företaget. LÄS MER