Sökning: "Helena Flodin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Helena Flodin.

 1. 1. Det soldyrkande folket! : en studie kring behov av skugga på våra badplatser, tillämpat i gestaltningsprinciper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Helena Flodin; [2015]
  Nyckelord :badplatser; skugga; gestaltningsprinciper; “härvaro”; utforskande metod; Helsingborg;

  Sammanfattning : Målet med detta arbete är att föreslå gestaltningsprinciper för skugga på badplatser där skugga saknas. I arbetet undersöks Helsingborgs stads 17 badplatser, för att se var det finns skuggplatser, vilka funktioner och service som finns samt utmärkande karaktärsdrag. LÄS MER

 2. 2. Planeringsaspekter för hur uteliggares liv hanteras i stadens offentliga rum : med exempel från Malmö stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Helena Flodin; [2013]
  Nyckelord :planeringsaspekter; strategier; fysisk planering; uteliggare; offentliga rum; kommunal nivå; Malmö stad;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att få svar på frågor kring hur uteliggares privata liv i det offentliga rummet hanteras, på kommunal nivå i Malmö stad. Med fokus på den fysiska planeringens roll ställer jag följande frågeställningar; hur ser uteliggares livssituation ut, med exempel från Malmö stad? hur hanterar man uteliggare på kommunal nivå, med exempel från Malmö stad? och hur ser ett eventuellt planeringssamarbete ut mellan myndigheter/organisationer på kommunal nivå för hur uteliggare hanteras i stadens offentliga rum, med exempel från Malmö stad? Genom litteraturstudier, som står för undersökningens teoribakgrund, belyser jag frågeställningarna från olika författares, forskares och myndigheters perspektiv. LÄS MER