Sökning: "Helena Frisk Frisk"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Helena Frisk Frisk.

 1. 1. Den framtida utvecklingen av bioenergi i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Malin Frisk; Sofie Wilhelmsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sweden is one of the largest producers of forest products and the Swedish forest has a great impact on the development of bioenergy in the country. One of the targets for Sweden by 2050 is to be independent of fossil fuels and this study will examine the Swedish forest’s potential to contribute to achieving the target. LÄS MER

 2. 2. Design Thinking : Ett kollaborativt sätt att driva processer med uppdragsgivare och slutanvändare.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Caroline Sandvold; Sofie Laxheim; [2016]
  Nyckelord :Design thinking; innovation; consultants; business relationship; marketing.; Design thinking; innovation; konsulter; affärsrelationer; marknadsföring.;

  Sammanfattning : Syfte: Studien avser att kvalitativt undersöka faktorer som underlättar initiala samarbeten och långsiktiga relationer, mellan konsulter och deras uppdragsgivare. Med konsultföretagens design thinkers som utgångspunkt, kommer samarbetsprocessen och relationsskapandet att analyseras, för att på så sätt uppnå djupare förståelse i ämnet. LÄS MER

 3. 3. Feline odontoclastic resorptive lesions : etiologi och patogenes

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Helena Karlsson; [2016]
  Nyckelord :FORL; tandresorption; inflammation; D-vitamin; mekanisk belastning; ålder; tooth resorption; inflammation; vitamin D; occlusal force; age;

  Sammanfattning : Feline odontoclastic resorptive lesions (FORL) är en mycket vanlig tandsjukdom hos katt, med en prevalens på 29 % hos en i övrigt frisk population av katter. Det saknas i dag kunskap om faktorerna bakom sjukdomen och hur den ska förebyggas. LÄS MER

 4. 4. Kommuners hållbarhetsredovisningar - En studie om varför det förekommer skillnader i omfattning och innehåll hos kommunala hållbarhetsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Helena Frisk Jensen; Sandra Jelves; [2014]
  Nyckelord :socialt ansvarstagande; institutionell teori; intressentteori; legitimitetsteori; kommuner; Hållbarhetsredovisning; Business and Economics;

  Sammanfattning : The study has shown that the reason to the differences in the municipalities’ sustainability reports, in extent and content, partly depends on the variances in resources in each of the municipality. Both variances in the amount of resources in terms economy and time as well as space-related aspects affects. LÄS MER

 5. 5. Låt mig sova! : en litteraturstudie om vad vuxna patienter upplever stör sömnen på en intensivvårdsavdelning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Helena Lidström; Jenny Paulsson; [2014]
  Nyckelord :sleep deprivation; ICU; perception; disturbance; nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter på en intensivvårdsavdelning är ofta i behov av avancerad medicinsk behandling på grund av sitt livshotande sjukdomstillstånd. Återkommande störningar av sömnen är ett av de vanligaste återkommande klagomålen från patienter vilket bidrar till att perioden upplevs som särskilt svår. LÄS MER