Sökning: "Helena Granström"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Helena Granström.

 1. 1. Kunskapens kropp : En nymaterialistisk läsning av Helena Granströms Standardmodellen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Isak Gröndahl; [2022]
  Nyckelord :Helena Granström; natur kultur; nymaterialism; ekokritik; naturvetenskap;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker Helena Granströms Standardmodellen från 2018. Det huvudsakliga syftet är att skapa förståelse för romanens civilisationskritiska tematik. Eftersom verket, både på intrig- och tematisk nivå, är beroende av viss naturvetenskaplig kännedom hämtar uppsatsen sina teoretiska perspektiv från nymaterialismen. LÄS MER

 2. 2. Kunskapens kropp : En nymaterialistisk läsning av Helena Granströms Standardmodellen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Isak Gröndahl; [2022]
  Nyckelord :Helena Granström; natur kultur; nymaterialism; ekokritik; naturvetenskap;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker Helena Granströms Standardmodellen från 2018. Det huvudsakliga syftet är att skapa förståelse för romanens civilisationskritiska tematik. Eftersom verket, både på intrig- och tematisk nivå, är beroende av viss naturvetenskaplig kännedom hämtar uppsatsen sina teoretiska perspektiv från nymaterialismen. LÄS MER

 3. 3. Då började några killar dansa framme vid tavlan : Om att motverka traditionella könsmönster i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Helena Granström; [2019]
  Nyckelord :Genus; jämställdhetsarbete; normkritik; fritidshem; aktiviteter; pojkar;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har studerat hur lärare inom fritidshem arbetar för att utmana och få med sig pojkar att delta i aktiviteter som anses vara flickkodade. Frågeställningarna handlar om hur personalen upplever att pojkarna gör sina val och vad som påverkar valen, hur deras planering och arbetssätt ser ut för att bryta rådande könsnormer vad gäller pojkars aktivitetsval samt hur fritidslärare ser på dem möjligheter och utmaningar som finns i arbetet. LÄS MER

 4. 4. Tröskeltid: Kroppslighet, främmandeskap och identitet i graviditetsskildringar i samtida svensk prosa

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media; Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Christina Skagert; [2014]
  Nyckelord :Pregnancy; embodiment; alienation; subjectivity; identity; Hysteros; Helena Granström; Förvandling; Eva Adolfsson; Värddjuret; Marie Hermanson; Rosi Braidotti; Julia Kristeva; Christine Battersby; George Lakoff; Maurice Merleau-Ponty; metamorphos; feministisk teori; post humanism; moderskap; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur graviditet gestaltas i samtida svensk prosa, genom närstudie av romanerna Hysteros (2013) av Helena Granström, Förvandling (2005) av Eva Adolfsson och Värddjuret (1995) av Marie Hermanson. Aspekter av graviditetstematiken som ägnas särskilt fokus är kroppslighet, främmandeskap, bruk och underminerande av traditionellt könade dikotomier, subjektivitetsproblematik och identitetsförlust. LÄS MER

 5. 5. Elements in games for virtual heritage applications

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Helena Granström; [2013]
  Nyckelord :cultural heritage; virtual heritage; video games;

  Sammanfattning : The methods of preserving cultural heritage are becoming increasingly digital, and with this development it is becoming all the more open to public scrutiny. The field of virtual heritage and their applications, which digitally preserve cultural heritage using virtual reality, are struggling to live up to the expectations of the public. LÄS MER