Sökning: "Helena Henry"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Helena Henry.

 1. 1. Bli en designer och se problem som möjligheter : Hur relaterar UX och design thinking till bibliotekens demokratiska uppdrag?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Helena Eriksson-Lillevold; Lisa Wessberg; [2019]
  Nyckelord :Bibliotek; User eXperience UX ; design thinking; demokrati; empowerment; marginalisering; biblioteksutveckling; biblioteksanvändare;

  Sammanfattning : In this paper we describe UX and design thinking as a method for library development, and we describe the library as a democratic arena and its democratic mission. These ideas and methods are becoming more of common use among libraries. LÄS MER

 2. 2. Människor och offentliga rum : inom norrcity i Örebro

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Helena Johansson; [2008]
  Nyckelord :Människor och offentliga rum ;

  Sammanfattning : Sammanfattning Stadens offentliga rum är en viktig arena för stadslivet. Detta påstående har varit utgångspunkten för att undersöka de fysiska förutsättningarna i stadsrummet och vad de har för betydelse för mötet mellan människor. LÄS MER