Sökning: "Helena Hoas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helena Hoas.

  1. 1. Konststycket

    Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

    Författare :Helena Hoas; [2014]
    Nyckelord :art museum; museum; Uppsala; cargo warehouse; Katalin; train station; concrete; passage; diagonal mashrabiya; expanded metal; light; museum; konstmuseum; Uppsala; godsmagasin; Katalin; stationsområde; betong; rutnät; passage; diagonal; mashrabiya; sträckmetall; ljusinsläpp;

    Sammanfattning : Projektets utgångspunkt är ett nytt konstmuseum i Uppsala, i området bakom Uppsala centralstation, som nyligen genomgått ett ansiktslyft.Museets långsmala karaktär har hämtats från det intilliggande godsmagasinet och från tomtens form. LÄS MER