Sökning: "Helena Jönsson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Helena Jönsson.

 1. 1. Motivational Strategies in Language Learning : Pupils’ in grade 4-6 and their teachers’ perception of the effect of motivational strategies in the English classroom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Helena Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Motivational Strategies; L2; upper elementary level; intrinsic motivation; extrinsic motivation; English as a foreign language;

  Sammanfattning : To master English is a clear advantage in Swedish society and throughout compulsory school, the English subject is mandatory in each grade. Language learning is a lengthy and demanding task that requires effort and determination. LÄS MER

 2. 2. Att överleva ett hjärtstopp; : en litteraturbaserad studie om vuxna personers erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Ida Skoglund; Helena Mossberg Jönsson; [2017]
  Nyckelord :cardiac arrest; experience; near-death experience; quality of life; survivor;

  Sammanfattning : Background: Every year 10,000 people in Sweden suffer from a cardiac arrest. The chance to survive increases and also the lifespan. Having suffered a cardiac arrest means a change in everyday life, both emotionally and physically. Aim: The aim of this study was to describe adult people’s experiences after surviving a cardiac arrest. LÄS MER

 3. 3. The Role of Pupils’ Selves in Relation to Motivation : - A Literature Review on Upper Elementary StudentsLearning English as a Foreign Language

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Helena Jönsson; [2017]
  Nyckelord :motivation; upper elementary school; English second language ; oral interaction; oral communication; language learning;

  Sammanfattning : In the globalized world, the English language has an important role. It expands and finds its way into curriculums as far away as in Asia. However, in Sweden English has been a part of the curriculum for over a half-century and most Swedes are able to understand and make themselves understood in English to a certain extent. LÄS MER

 4. 4. Att undervisa i naturvetenskap : -En learning study om densitet i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Helena Jönsson; Mathilda Lindström; [2016]
  Nyckelord :Naturvetenskap i förskolan; undervisning i förskolan; densitet; flyta-sjunka; barns föreställningar; learning study; lärstudie; kritiska aspekter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om att undervisa naturvetenskap i förskolan gällande fysikfenomenet densitet i en learning study. Frågeställningarna som behandlas i studien är:  Vilka aspekter av densitetsbegreppet är kritiska för barnens förståelse?  Hur kan learning study som modell användas för att synliggöra undervisningsinnehållet? Studiens teoretiska ramverk har sin utgångspunkt i fenomenografin, variationsteorin och utvecklingspedagogiken. LÄS MER

 5. 5. Oxytocin-Ett risktagande eller en tillförlitlig behandling vid långdraget förlossningsförlopp hos förstföderskor

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Helena Lindgard; Karin Jönsson; [2015]
  Nyckelord :Förstföderska värksvaghet oxytocin förlossningsutfall journalgranskning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER