Sökning: "Helena Jöves"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helena Jöves.

  1. 1. Från hyllat fittstim till hatade genuspirayor : en studie av DN:s framställning av feminister

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

    Författare :Helena Jöves; Fiodora Lyche Sjöquist; [2012]
    Nyckelord :feminist; feminister; feminism; antifeminism; jämställdist; extremism; hat; DN;

    Sammanfattning : För en tid sedan var det status att vara en del av fittstimmet. Ordet tycktes andas styrka, självständighet och attityd. Även politiker passade på att surfa i vågorna av stimmets strömmar. Feminismen hade anhängare i både det offentliga och hos gemene man (eller kvinna) och det var inget ögonbrynshöjande ställningstagande. LÄS MER