Sökning: "Helena Jakobsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Helena Jakobsson.

 1. 1. Vårdande : En begreppsanalys 

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Christine Ebbinghaus; Helena Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :attribute; interact; nurse; patient; shield; attribut; interagera; patient; sjuksköterska; värna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdande är ett centralt begrepp inom sjuksköterskeprofessionen och vårdvetenskapen, dock finns det oklarheter kring vad begreppet innebär, då definitionerna är många och oeniga. Lagar och styrdokument ligger till grund för hur sjuksköterskor ska handla med vårdandet i fokus och sjuksköterskors förhållningssätt beskrivs i Watsons caritasprocesser som en kärleksfull godhet, empatisk förmåga och en genuin närvaro. LÄS MER

 2. 2. Långvarig smärta, kommunikation och smärtbedömning med fokus på den äldre patienten : - en littersturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helena Axelsson; Sandra Jakobsson; [2017]
  Nyckelord :Långvarig smärta; kommunikation; bedömning; äldre;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Om man går före (i) kön : En studie om könsdiversifiering i bolagsstyrelser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Helena Jakobsson; Emma Eklund; [2017]
  Nyckelord :Gender diversity; corporate boards; Tobins Q ratio; legitimacy; female sharehold; Könsdiversifiering; bolagsstyrelser; Tobins Q; legitimitet; kvinnligt aktieägande;

  Sammanfattning : Andelen kvinnlig representation i bolagsstyrelser har ökat sedan ett decennium tillbaka vilket rangordnar Sverige som ett av de länder i Europa med högst andel kvinnor i bolagsstyrelserna. Trots positiv utveckling är kvinnor fortfarande underrepresenterade i förhållande till det lagstiftade förslag som den svenska regeringen arbetat fram som förordar att kvinnor ska representeras till 40 procent i bolagsstyrelserna. LÄS MER

 4. 4. Recursive Bayesian Estimation Applied to Autonomous Vehicles

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Annie Westerlund; Helena Jakobsson Larsson; [2015]
  Nyckelord :autonomous vehicles; sequential extended Kalman filter; ASTEK filter; state estimator; localization; vehicle control; particle swarm optimization; stochastic optimization;

  Sammanfattning : This thesis presents an implementation of a sequential extended Kalman filter applied to position, velocity andattitude estimation of autonomous vehicles. The filter is self-tuning by the introduction of a particle swarmotimization which tunes the process noise covariance. The sensor fusion is adaptive through the means ofcorrector signals. LÄS MER

 5. 5. Vägar till skönlitteratur : En studie av den läsfrämjande verksamheten vid fem gymnasiebibliotek, dess motiv och bakomliggande ungdomssyn.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Helena Jakobsson; [2011]
  Nyckelord :ungdomssyn; gymnasiebibliotekarier; läsfrämjande; skönlitteratur; ungdomar;

  Sammanfattning : The aim of this Master’s thesis is to examine the reading support activities performed by the school libraries of five Swedish upper secondary schools. It focuses upon fiction reading. LÄS MER