Sökning: "Helena Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden Helena Karlsson.

 1. 1. Vipassana- avgiftning från samhället som aldrig tystnar? : En kvalitativ studie om upplevelsen av tio dagars meditation i absolut tystnad

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Helena Börjesson; [2020]
  Nyckelord :Meditation; Vipassana; Resistance; Acceptance and Change; Meditation; Vipassana; Motstånd; Acceptans och Förändring;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka varför människor söker sig till Vipassanakurser, vad de upplever under kursen samt om och i så fall hur livet påverkats efter kursen. Datainsamlingen genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med åtta deltagare som medverkat i minst en tiodagars Vipassanakurs. LÄS MER

 2. 2. Fallstudie: Lean i Outnorths outboundprocess

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jana Gustafsson; Alison Karlsson; Ellen Wiss Gullberg; [2020]
  Nyckelord :Lean; Leanverktyg; 5S; fem varför; process; processkartläggning; outbound;

  Sammanfattning : Abstract Title: Case study: Lean in Outnorth's outbound process Researchers: Jana Gustafsson, Alison Karlsson & Ellen Wiss Gullberg Examinator: Helena Forslund Supervisor: Fredrik Lindblad   Background: At the company Outnorth the outbound process, picking and packing to customer, is of great importance. Working with Lean, meaning the strive to eliminate waste, has begun in their outbound process and the researchers had the possibility to complement Outbound's ongoing work. LÄS MER

 3. 3. Hälsorelaterad livskvalitet vid hypertoni : En allmän litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Karlsson Helena; Camilla Reutervik; [2020]
  Nyckelord :EQ-5D; factors; health-related quality of life; hypertension; SF-36; EQ-5D; faktorer; hypertoni; hälsorelaterad livskvalitet; SF-36;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypertoni är en global folksjukdom och den största orsaken till kardiovaskulära sjukdomar och dödlighet. Sjukdomen benämns “the silent killer” eftersom den ofta inte medför några symtom, vilket i sin tur kan innebära att individerna inte upplever sig som sjuka och därför avstår medicinering. LÄS MER

 4. 4. Narrativa strukturer i videospelet God of War : Ett utforskande av möjligheten att använda svenskämnets litterära analysverktyg i en spelanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Helena Karlsson Pacheco; [2020]
  Nyckelord :Narratologi; reader-response; textuniversum; narrativ fantasi; videospel; litteraturundervisning; svenska;

  Sammanfattning : Det finns i skrivande stund en ökad efterfrågan på videospel i litteraturundervisningen i svenskämnet. För att inkluderingen ska ske friktionsfritt underlättar det att kunna använda analysverktyg som redan är vedertagna för svensklärare. LÄS MER

 5. 5. Elevers upplevelser av skolmatematiken, extra anpassningar och särskilt stöd : -en intervjustudie med några högstadieelever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Helena Ploman; Kerstin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :elevperspektiv; extra anpassningar; inkluderingsbegreppet; matematiksvårigheter; skolmatematik; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur några högstadieelever i matematiksvårigheter upplever skolmatematiken och de extra anpassningar och det särskilda stöd de fått i matematik med avseende på inkluderingsbegreppet. Vi valde att göra en kvalitativ studie med 8 elever, i åk 8 och åk 9, för att få en bild av elevernas upplevelser. LÄS MER