Sökning: "Helena Klein"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Helena Klein.

 1. 1. Att skapa en exportmogen destination : En studie om Storbritannien som växande marknad att besöka Värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Cecilia Wallin; Helena Klein; [2018]
  Nyckelord :Destinationsutveckling; platsmarknadsföring; exportmognad; konsumentbeteende; upplevelse;

  Sammanfattning : I föreliggande studie kommer vi som skrivit uppsatsen, bland annat redogöra för begreppet exportmognad med utgångspunkt i destinationsutveckling och platsmarknadsföring. Genom att öka den teoretiska förståelsen samt redogöra för den empiriska situationen uppsatsen bygger på, besvarar vi studiens syfte och frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Ekoturismens ekonomiska möjligheter i Dalsland : En kvalitativ studie om Dalslands ekoturism

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Cecilia Wallin; Helena Klein; [2016]
  Nyckelord :ekoturism; naturturism; naturbaserad turism; Dalsland; DANO;

  Sammanfattning : Vi har i vår uppsats valt att undersöka ekoturism och dess ekonomiska möjligheter i ett mindre landskap med ett stort utbud av naturturism. Syftet med studien var att ta reda på hur mindre företag i landskapet Dalsland kan gynnas ekonomiskt genom dess natur. LÄS MER