Sökning: "Helena Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Helena Larsson.

 1. 1. Untouchable, monumental and intimate: on feminized mysticism and occult weaving

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Hanna Larsson; [2018-08-16]
  Nyckelord :Vävning; textilkonst; mysticism; feminism; ockultism; ritual; seans; silke; koppar; installation; materialitet; immaterialitet; Blavatsky; Besant; von Magdeburg; af Klint;

  Sammanfattning : I work with weaving as an alchemical formula, a thought experiment and a ritual gesture. I am driven by a presence of great sensitivity and tactile sensibility. For me weaving is ambivalent, ambiguous, intense and serious.Through the process I use different voices, mime them, translate them and repeat. LÄS MER

 2. 2. The democratic arms export

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Helena Larsson; [2018]
  Nyckelord :arms export; democracy;

  Sammanfattning : Arms export research has largely focused on the behaviour of superpowers or major powers, while arms export behaviour of small democracies has received little attention. By using a quantitative method, this paper explored whether democracy had any impact on the arms export behaviour of small democracies. LÄS MER

 3. 3. Liten måste bli storErfarenheter av att växa upp med en förälder som har psykisk ohälsa

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Eva Larsson; Helena Neander; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. De Förklädda Följarna - En studie om hur förändringsmotstånd utvecklas över tid

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Helena Uggla; Lovisa Larsson; Amanda Larsson; [2016]
  Nyckelord :Eng: Resistance to change; resistance; relationship; time; employees Swe: Förändringsmotstånd; motstånd; relation; tid; anställda; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel De Förklädda Följarna - En studie om hur förändringsmotstånd utvecklas över tid Slutseminariedatum 2016-05-25 Ämne/kurs Magisteruppsats på Civilekonomprogrammet, Organisation, 30 hp Författare Amanda Larsson, Lovisa Larsson & Helena Uggla Handledare Nadja Sörgärde Nyckelord Förändringsmotstånd, motstånd, relation, tid, anställda Syfte Syftet med studien är att bidra till ökad förståelse för förändringsmotstånd i allmänhet. I synnerhet kommer vi bidra till förståelse för hur förändringsmotstånd kan te sig över tid och vad för följdeffekter det kan ha på relationen mellan ledare och följare. LÄS MER

 5. 5. Sex socialsekreterares upplevelser av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Madelene Larsson; Helena Häggström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER