Sökning: "Helena Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Helena Larsson.

 1. 1. Nyanlända elevers språkutveckling : - En studie om lärares uppfattning av nyanländas möjligheter till språkutveckling på svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Helena Larsson; [2020]
  Nyckelord :studiehandledning; modersmål; flerspråkighet; nyanländ; språkutveckling; kartläggning; numeracitet; literacitet; visuellt stöd;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar på våra nyanlända elever som direkt placeras i en ordinarie klass utan att ha fått möjligheten att gå i förberedelseklass. De flesta elever som inte har någon längre skolbakgrund placeras ofta direkt i en vanlig klass utan att ha några kunskaper i svenska språket och ibland utan studiehandledning på modersmålet. LÄS MER

 2. 2. Att utveckla genom att förenkla - en intervjustudie kring sjuksköterskors erfarenheter av vårdplaner på en medicinavdelning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Danijela Handanovic; Helena Larsson; [2019-08-02]
  Nyckelord :omvårdnad; patientcentrerad vård; patientjournal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det sker en omställning av svensk sjukvård, från ett medicinskt perspektiv till en personcentrerad vård. Vårdplanen är ett exempel där omställningsarbetet behöver utvecklas när det gäller dokumentation av bedömning, vård och behandling. LÄS MER

 3. 3. ÄTA - orsaker, effekter och förslag på åtgärder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Kenneth Johnsson; Helena Casspe Nyman; [2019]
  Nyckelord :ÄTA-arbeten; ÄTA-hantering; Förfrågningsunderlag; projekterings-fel; orsak; effekter; AB 04; ABT 06; åtgärdsförslag; förbättring.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: ÄTA - orsaker, effekter och förslag på åtgärder Författare: Helena Casspe Nyman och Kenneth Johnsson Handledare: Bengt Hansson Avdelningen för byggproduktion vid institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds Tekniska Högskola Ulf Larsson och Fredric Ståhl Qb3 projekt AB Examinator: Stefan Olander Avdelningen för byggproduktion vid institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds Tekniska Högskola Bakgrund: I media uppmärksammas ofta byggprojekt som fått ökade kostnader och tidsförlängning. För dessa effekter får vanligtvis ÄTA-arbeten skulden. LÄS MER

 4. 4. Untouchable, monumental and intimate: on feminized mysticism and occult weaving

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Hanna Larsson; [2018-08-16]
  Nyckelord :Vävning; textilkonst; mysticism; feminism; ockultism; ritual; seans; silke; koppar; installation; materialitet; immaterialitet; Blavatsky; Besant; von Magdeburg; af Klint;

  Sammanfattning : I work with weaving as an alchemical formula, a thought experiment and a ritual gesture. I am driven by a presence of great sensitivity and tactile sensibility. For me weaving is ambivalent, ambiguous, intense and serious.Through the process I use different voices, mime them, translate them and repeat. LÄS MER

 5. 5. The democratic arms export

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Helena Larsson; [2018]
  Nyckelord :arms export; democracy;

  Sammanfattning : Arms export research has largely focused on the behaviour of superpowers or major powers, while arms export behaviour of small democracies has received little attention. By using a quantitative method, this paper explored whether democracy had any impact on the arms export behaviour of small democracies. LÄS MER