Sökning: "Helena Lindblad"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Helena Lindblad.

 1. 1. Fallstudie: Lean i Outnorths outboundprocess

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jana Gustafsson; Alison Karlsson; Ellen Wiss Gullberg; [2020]
  Nyckelord :Lean; Leanverktyg; 5S; fem varför; process; processkartläggning; outbound;

  Sammanfattning : Abstract Title: Case study: Lean in Outnorth's outbound process Researchers: Jana Gustafsson, Alison Karlsson & Ellen Wiss Gullberg Examinator: Helena Forslund Supervisor: Fredrik Lindblad   Background: At the company Outnorth the outbound process, picking and packing to customer, is of great importance. Working with Lean, meaning the strive to eliminate waste, has begun in their outbound process and the researchers had the possibility to complement Outbound's ongoing work. LÄS MER

 2. 2. Fallstudie av Ragnar Östbergs "Ett hem" med avseende på hållbarhetsaspekter : Framtagande av ny husmodell anpassad till dagens krav och standard

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Helena Lindblad; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggandet måste bli mera hållbart. Bostadssektorn står för en stor del av koldioxidutsläppen och energianvändningen. Kemikalieanvändningen i byggbranschen är omfattande. Det har inte alltid varit så. LÄS MER

 3. 3. Filmrecensionen och sifferbetyget : En analys av sifferbetygets textpåverkan i Dagens Nyheter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Love Bergström; [2011]
  Nyckelord :filmkritik; dagens nyheter; sifferbetyg; journalistik;

  Sammanfattning : Plus, getingar och siffror. I dag har alla större tidningar ett betygssystem kopplat till sina filmrecensioner. Den sista stora dagstidningen som införde sifferbetyg på kultursidorna varDagens Nyheter som införde en sexgradig bedömningsskala den 17 november 2006. LÄS MER

 4. 4. "Har man inga ben kan man inte gå" : Vikten av ett starkt varumärke på den svenska designmarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen;

  Författare :Madeleine Celander; Helena Lindblad; [2010]
  Nyckelord :Varumärkesstärkande process; identitet; positionering; kommunikationskanaler;

  Sammanfattning : .... LÄS MER