Sökning: "Helena Linde"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Helena Linde.

 1. 1. Det sociala varumärket : - hur medarbetares användande av sociala medier påverkar varumärket

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Helena Lind; Emma Linde; [2010]
  Nyckelord :Sociala medier; varumärken; Internet; marknadsföring; varumärkesbärare; medarbetare; policy för sociala medier; varumärkesambassadör;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av Internet och kommunikationen via sociala medier harökat betydligt och för många människor har det utvecklats till att blien del av vardagen. Detta gäller även medarbetare på ett företag. LÄS MER

 2. 2. Att fostras i Sverige och Tanzania : en komparativ studie om värderingar och ideal i skolan

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Helena Linde; [2006]
  Nyckelord :Tanzania; fostran; ;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet har varit att ur ett komparativt perspektiv undersöka vilka samhällsmedborgare skolan i Sverige respektive Tanzania strävar mot att fostra eleverna till. Frågeställningarna var följande: Vilka värderingar och ideal lyfts fram i de båda ländernas styrdokument? Vilken är lärares syn på skolans fostrande uppdrag i allmänhet? Vad ska eleverna fostras till i idrottsämnet? Metod Två typer av undersökningsmetod har använts, dels en textundersökning av de aktuella styrdokumenten i vardera land, dels intervjuer av verksamma lärare. LÄS MER