Sökning: "Helena Lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Helena Lindström.

 1. 1. Storskalig nätverksestimering Utvärdering av en ny metod för glesa nätverk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Jenny Andersson; Rebecka Bertilsson; Helena Foogde; Robin Lindström; [2019-06-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Partiell korrelation mellan variabler kan implicit erhållas genom precisionsmatrisen. För att estimera denna kan den empiriska kovariansmatrisen inverteras. Problem uppstår när antalet variabler p är större än antalet observationer n, eftersom kovariansmatrisen då får låg rang och inte kan inverteras. LÄS MER

 2. 2. Local food markets : consumer perspectives and values

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Heléna Lindström; [2019]
  Nyckelord :decision-making; direct markets; local foods; service-dominant logic; values;

  Sammanfattning : There has been an increased interest for local food in Sweden, which has led to governmental plans to support and increase the Swedish local and small-scale production. Few studies have however been made to understand the motivations of the consumers who buy local food and what they perceive as being valued with these products and services in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar för intermodala transporter : Fallstudie i Kronobergs län

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Erik Karlsson; Jeppe Lindström; [2017]
  Nyckelord :Intermodala transporter; järnväg; kombiterminal; omlastningsterminal; förutsättningar;

  Sammanfattning : Magisteruppsats (30 HP) i logistik för Civilekonomprogrammet Linnéuniversitetet, 4FE19E, VT 17 Författare: Erik Karlsson & Jeppe Lindström Handledare: Petra Andersson Examinator: Helena Forslund Titel: Förutsättningar för intermodala transporter Bakgrund: Ett av de vanligaste alternativen för företag att göra positiva åtgärder för miljön är att använda sig av intermodala transporter, vilket är en transport där lastbäraren överförs minst en gång från ett transportmedel till ett annat mellan avsändning och mottagning. Bytet av transportslag sker i en kombi- och omlastningsterminal. LÄS MER

 4. 4. Att undervisa i naturvetenskap : -En learning study om densitet i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Helena Jönsson; Mathilda Lindström; [2016]
  Nyckelord :Naturvetenskap i förskolan; undervisning i förskolan; densitet; flyta-sjunka; barns föreställningar; learning study; lärstudie; kritiska aspekter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om att undervisa naturvetenskap i förskolan gällande fysikfenomenet densitet i en learning study. Frågeställningarna som behandlas i studien är:  Vilka aspekter av densitetsbegreppet är kritiska för barnens förståelse?  Hur kan learning study som modell användas för att synliggöra undervisningsinnehållet? Studiens teoretiska ramverk har sin utgångspunkt i fenomenografin, variationsteorin och utvecklingspedagogiken. LÄS MER

 5. 5. Avbrott i en samhällsviktig verksamhet : En studie om personalens riskförståelse inom en sjukhusorganisation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Emilia Tervo; Helena Amrén Lindström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER