Sökning: "Helena Looft"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Helena Looft.

 1. 1. "Vi är trollkarlar" : den konstnärliga kampen i Samuel Becketts I väntan på Godot

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Helena Looft; [2015]
  Nyckelord :Samuel Beckett; Waiting for Godot; interpretation; allegory; art; writing; author; authorship; Samuel Beckett; En attendant Godot; interprétation; allégorie; art; écrivant; auteur; Samuel Beckett; I väntan på Godot; tolkning; allegori; konst; skrivande; författarskap;

  Sammanfattning : When the Irish writer Samuel Beckett (1906-1989) wrote Waiting for Godot in 1948-1949 he was in a state of artistic depression and confusion. He had already turned to French instead of English and with a manuscript for the stage he made an effort to get away from what he called ”the awful prose” he was working on at that time. LÄS MER

 2. 2. Ett förlorat paradis : feminism och anarkism i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Helena Looft; [2010]
  Nyckelord :Moa Martinson; Kvinnor och äppelträd; Mor badar; feminism; anarkism; myt; legend;

  Sammanfattning : Moa Martinson var politiskt aktiv syndikalist och feminist, hon debuterade 1933 med Kvinnor och äppelträd och blev en del av den svenska modernismens genombrott, en motröst och en kvinnlig föregångare. I den här uppsatsen gör jag en närläsning av den första delen i debutromanen, “Mor badar”, varvid jag undersöker äppelträdens symboliska funktion, mor Sofis mytiska roll och berättelsens legendartade drag. LÄS MER