Sökning: "Helena Lundbäck"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Helena Lundbäck.

 1. 1. Corrective emotional experience : förändringsmekanism i psykoterapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi; Umeå universitet/Psykoterapi

  Författare :Helena Brännström; Åsa Lundbäck; [2016]
  Nyckelord :corrective emotional experience CEE ; anknytning; terapeutisk relation;

  Sammanfattning : Corrective emotional experience (CEE) innebär att patienten känslomässigt upplever och erfar nya och mer adaptiva sätt att möta tidigare, olösta konflikter i en trygg relation. Denna studie syftar till att undersöka och tydliggöravad ”corrective emotional experience” består i och vilka metoder som kan skapa sådana erfarenheter. LÄS MER

 2. 2. De estetiska uttrycksformerna i förskolan - vad kan KME- förskollärare tillföra?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Helena Månsson; Christine Lundbäck; [2011]
  Nyckelord :estetiska uttrycksformer; förskolan; KME;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka KME-förskollärarens kompetenser i arbetet med de estetiska uttrycksformerna. Vi var intresserade av att undersöka om dessa kompetenser skiljde sig från förskollärare utan KME som huvudämne. LÄS MER