Sökning: "Helena Lunde Wetterström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Helena Lunde Wetterström.

 1. 1. PERSONERS UPPLEVELSE AV MENINGSFULLA AKTIVITETERS PÅVERKAN VID LÅNGVARIG SMÄRTA

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Amanda Jivsäter; Helena Lunde Wetterström; [2023-05-23]
  Nyckelord :Kronisk smärta; delaktighet; arbetsterapi; Kronisk smärta; delaktighet; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund Arbetsterapeuter fokuserar i sitt arbete på aktivitet och görande och en aktivitet kan ha olika mening och betydelse beroende på person och sammanhang. En tidigare meningsfull aktivitet kan plötsligt ge upphov till känslor av tomhet och förlorar sin mening i ett annat livsskede. LÄS MER

 2. 2. Arbetsmotivation i teori och praktik : En studie om belöningssystem inom bankverksamheter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helena Björkman; Alexandra Lunde Wetterström; [2016]
  Nyckelord :Arbetsmotivation; Belöningssystem; Motivationsteorier; Motivations- och hygienfaktorer; Belöningar; Principal-Agentproblem; Agentkostnader;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to describe and explain how the reward system works and which factors can generate work motivation within one bank, and also to compare and explain resemblances and differences that may exist between two different banks. The object of study is Länsförsäkringar Halland Private Bank, and the comparison object is Nordea. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av ECT-behandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Helena Lunde Wetterström; Annica Wallerstedt; [2015]
  Nyckelord :Depression; ECT; Electroconvulsive therapy; expectations; experience; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Elektrokonvulsiv terapi (ECT) är en välbeprövad metod för behandling vid depression. Trots detta föreligger stora okunskaper kring behandlingen, vilket leder till osäkerhet för patienten. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur patienter upplever behandlingsprocessen med ECT vid depression. LÄS MER