Sökning: "Helena Moschini"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helena Moschini.

  1. 1. Mötet med vårdpersonal - Personer som är suicidnära och deras erfarenhet : En litteraturbaserad studie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

    Författare :Anders Blomqvist; Helena Moschini; [2019]
    Nyckelord :Experience; healthcare personnel; meeting; suffering; suicidal.;

    Sammanfattning : Background: Every 40 seconds a person experience feelings of hopelessness and falls victim to suicide. The persons who are suicidal can be found all through the health care system. The health care personnel can change the outlook on life for the person, or at least ease the suffering for a while in the meeting. LÄS MER