Sökning: "Helena Nyman"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Helena Nyman.

 1. 1. ÄTA - orsaker, effekter och förslag på åtgärder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Kenneth Johnsson; Helena Casspe Nyman; [2019]
  Nyckelord :ÄTA-arbeten; ÄTA-hantering; Förfrågningsunderlag; projekterings-fel; orsak; effekter; AB 04; ABT 06; åtgärdsförslag; förbättring.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: ÄTA - orsaker, effekter och förslag på åtgärder Författare: Helena Casspe Nyman och Kenneth Johnsson Handledare: Bengt Hansson Avdelningen för byggproduktion vid institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds Tekniska Högskola Ulf Larsson och Fredric Ståhl Qb3 projekt AB Examinator: Stefan Olander Avdelningen för byggproduktion vid institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds Tekniska Högskola Bakgrund: I media uppmärksammas ofta byggprojekt som fått ökade kostnader och tidsförlängning. För dessa effekter får vanligtvis ÄTA-arbeten skulden. LÄS MER

 2. 2. How to Make Promotions Work in a Cost-efficient Context - A Case Study at Lantmännen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Caroline Vitasp; Helena Nyman; [2016]
  Nyckelord :Promotions; Promotion Planning; Cross‑functional Processes; Supply Chain Configuration; Strategy Alignment; Customer Service Level CSL ; Key Performance Indicators KPI ; Sales and Operations Planning S OP ; Master Scheduling MS ; Cost‑efficiency; Market Responsiveness; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Problem -­‐‑ Promotions are the main reason for a majority of stock out situations and increases the amount of waste for perishable items, and strong competition within grocery retail has led to a significant increase in frequency and depth of promotions since the late 20th century. Lantmännen Cerealia has identified problems with low customer service levels (CSL) during promotions and lack of long term planning in general. LÄS MER

 3. 3. Har ålder, kön och tidigare kroppsbehandling i form av massage betydelse för skattad upplevelse av kroppsmedvetenhet+ : Does age, gender and previous body treatment in the form of massage have importance for self-rated experience of body awareness?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Helena Vesterlund; Kristin Nyman; [2016]
  Nyckelord :Body aeareness; age; gender; massage; The multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness; perception.; kroppsmedvetenhet; ålder; kön; massage; Multidimensionell bedömning av interceptiv medvetenhet; varseblivning.;

  Sammanfattning : SyfteAtt utvärdera om ålder, kön och tidigare kroppsbehandling i form av massage har betydelse för skattad upplevelse av kroppsmedvetenhet.BakgrundKroppsmedvetenhet beskrivs som en uppmärksamhet av inre kroppsförnimmelser. LÄS MER

 4. 4. Barns populärkulturellt inspirerade lekar i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Helena Nyman Holkkola; Yvette Ohlsson; [2015]
  Nyckelord :Barns lek; populärkultur; förskola; genus; normer;

  Sammanfattning : Det som klassas som populärkultur finns idag tillgängligt för barn via många kommunikationskanaler. De kan relativt enkelt komma i kontakt med bland annat olika mediekaraktärer genom filmer, digitala spel och smartplattor som finns mer lättillgängligt i dagens samhälle, främst i hemmet men även till viss del i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Lärares undervisning om den grafritande räknaren och elevernas faktiska användning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Helena Casspe Nyman; Martina Thomsen; [2010]
  Nyckelord :Grafritande räknare; Gymnasisal utbildning; Didaktiska kontraktet; Matematik; Medierande redskap;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att undersöka hur lärare undervisar i den grafritande räknarens funktioner och hur eleverna faktiskt använder den. Detta har undersökts genom att låta lärare och deras elever besvara enkätformulär. Resultatet visar att eleverna använder räknaren som deras lärare instruerar dem att göra. LÄS MER