Sökning: "Helena Olausson Sjödin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helena Olausson Sjödin.

  1. 1. Compassion Fatigue - priset av att vårda. Sjuksköterskans egen ohälsa i möte med lidande och trauma

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Annika Schön; Helena Olausson Sjödin; [2013-06-03]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: ”Compassion fatigue” (CF) är ett begrepp som syftar på fenomenet att människor, däribland sjuksköterskor, som arbetar med människor, kan drabbas av en slags professionell utbrändhet. Utbrändheten uppstår i mötet med den andra partens (patientens) lidande och trauma och yttrandet av tillståndet följer ett klassiskt stressmönster. LÄS MER