Sökning: "Helena Rahm Juhlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helena Rahm Juhlin.

  1. 1. Virtuell driftsättning i processindustrin

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

    Författare :Helena Rahm Juhlin; Marcus Wiberg; [2022]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Processindustrin står inför utmaningar för att växla om till Industri 4.0. Det ställer högre krav på effektiva och hållbara produktionssystem. Ett bidrag till utvecklingen mot Industri 4. LÄS MER