Sökning: "Helena Rimme"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Helena Rimme.

 1. 1. Fly eller illa fäkta : gymnasieelevers upplevelser av utmaningar i ämnet idrott och hälsa

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Helena Rimme; Silva Hazer; [2021]
  Nyckelord :PE; challenges; flow; the adventure experience paradigm; coping; pedagogik; idrott och hälsa; utmaningar; flow; the adventure experience paradigm; coping; pedagogik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att få en ökad kunskap om vilka utmaningar gymnasieelever möter under lektioner i idrott och hälsa. Studien vill även undersöka hur gymnasieelever hanterar de uppkomna situationerna samt hur eleverna upplever lärarens roll när de möter utmaningar. LÄS MER

 2. 2. “Nej, men jag söker väl tills jag hittar” : En studie av discoveryverktyget Summon utifrån ett användarperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Helena Qvist; Marie Rimme; [2012]
  Nyckelord :Summon; usability; informationssökning; studenter; discovery; användarstudie; högskolebibliotek;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor’s thesis is to examine how students at Högskolan i Borås experience the web-scale discovery service Summon, based on the theoretical model of “The Five Dimensions of Usability”, defined by Whitney Quesenbery. The study aims to answer the following research questions: How do the students execute search assignments in the Summon interface? How intuitive and easy to navigate is the system from a user perspective? What are the students’ opinions about Summon, regarding usability?Five students with varying information seeking skills are asked to perform search assignments during controlled observation, followed by semi-structured interviews. LÄS MER